Pendaftaran Pengguna
*Kategori Kakitangan / Penggerak Perpaduan Masyarakat - Nama Pejabat JPNIN
*Kategori Guru / Pendidik - Nama TP/TPP
*Kategori Ahli Rukun Tetangga - Nama KRT
*Kategori Badan Bukan Kerajaan / Lain-lain Agensi Kerajaan - Nama Pejabat